กฎและกติกาการเล่น

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจกฎและกติกาการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

1. หลังจากที่มีการเล่น Internet Betting ให้ถือเป็นผลสำเร็จตามที่แสดงไว้บนเวบไซท์ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก "รายการที่เล่น"
การเล่น Internet Betting ในช่วงปกติจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น การเล่น Internet Betting หลังการแข่งขันเริ่มไปแล้วจะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น LIVE)

2. ลูกค้าที่มีการเล่น Internet Betting ให้ Save หรือ Print รายการที่เล่นเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่มีหลักฐานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Internet Betting ให้โทรแจ้งหลังจากการเล่นไม่เกิน 5 นาที มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

3. หากมีการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด การเล่นที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันจริงจะถือเป็นโมฆะ
หากมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่าง ๆ ท่านสมาชิกจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อความวิ่งในเวบไซท์

4. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่มีการเปิดผิดหน้าบอล หรือราคาต่างกัน
เกินเท่าตัวของตลาดทั่วไป เนื่องจากข้อผิดพลาดด้าน Software   เช่น
หากเปิดราคา 5 ตังค์   รายการเล่นที่มีราคาผิดเกิน 5 ตังค์จะถูกยกเลิก
หากเปิดราคา 10 ตังค์ รายการเล่นที่มีราคาผิดเกิน 10 ตังค์จะถูกยกเลิก

5. หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบ
และ ตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด

6. หากการแข่งขันเลื่อนออกไปเกิน 12 ชั่วโมง
การเล่นจะถือเป็นโมฆะ